20L Dezinf Care Rankų dezinfekcija

RD5/ 20

Nauja prekė

Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!


Išfasavimas po 5L x 4, kaina nurodyta už 20L

DEZINF CARE Rankų dezinfekantas, pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamą formulę Nr. 1.

Sertifikuotas. SDL. Biocidinis produktas. DEZINF CARE pagamintas iš denatūruoto etilo alkoholio 80%.

Efektyvi priemonė nuo virusų taip pat nuo apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas.

Smulkiau

B B

Apie prekę

Apie prekę

PAKUOTĖ: BIB Bag in Box.

BIB Pakuotė su kraneliu išpilimui , patogu papildyti mažesnes talpas arba tiesiogiai naudoti iš 5L pakuotės.

SUDĖTIS:

DEZINF CARE pagamintas iš denatūruoto etilo alkoholio 80 % Cas Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-576.

Sudėtyje yra glicerolio, vandenilio peroksido.

FIZIKINĖS SAVYBĖS: Bespalvis skaidrus skystis, turintis etilo alkoholio kvapą. Tankis g/cm3  0,856- 0,878

NAUDOJIMAS:

▪ Užpilkite dezinfekanto ant delno, padenkite visą rankų paviršių ir trinkite rankas, kol nudžius.

▪ Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

▪ Biocidinius produktus naudoti saugiai.

ATSARGUMO PRIEMONĖS: Nenaudoti gleivinių dezinfekcijai. Nenaudoti veido odos dezinfekcijai. Apsinuodijimų informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378. Pavojinga Labai degūs skystis ir garai.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis.

Panašūs produktai

Šie produktai yra toje pačioje kategorijoje